"Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen."
Peter F. DruckerHet Institute for Independent Business

Het Institute for Independent Business is opgericht in 1984 en sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste in de wereld in zijn soort
met meer dan 4500 geaccrediteerde associates. Dit zijn stuk voor stuk adviseurs met een jarenlange ervaring op directie of
seniormanagement niveau bij bedrijven in elk denkbaar marktsegment. Zij hebben deze ervaring opgedaan bij grote internationale
bedrijven of hebben zelf ook de eenzaamheid ervaren als eindverantwoordelijke of eigenaar van een M.K.B. bedrijf.

Elke geaccrediteerde IIB adviseur maakt maandelijks tijd vrij voor gesprekken met ondernemers om met hen te spreken over
toekomstplannen, problemen en vragen. Op basis daarvan bieden zij suggesties, oplossingen en indien nodig de bronnen die hulp
kunnen verstrekken.

Deze vraagstukken kunnen gaan over financiën, zoals cashflow en kredietcontrole, over het loskrijgen van extra bedrijfskapitaal of
alternatieve investeringsbronnen. Maar ook vragen over sales en marketing, export, productie, arbeidsomstandigheden en veiligheid,
voor- en nadelen van I.S.O. en kwaliteitscertificering kunnen aan bod komen. Daarnaast biedt de adviseur ondersteuning bij de
overdracht van een bedrijf aan de "2e generatie" of overnames.

De grote kracht van het Business Support Programma ligt in het daadwerkelijk aanpakken van de problemen van bedrijfsdirecteuren
en eigenaren in het M.K.B. Het biedt een klankbord voor vragen en problemen, maar geeft ook praktische adviezen en helpt
daadwerkelijk bij de implementering ervan. Daarmee zijn de resultaten ook op korte termijn zichtbaar en meetbaar.


  lees meer op de website van het IIB